Gillesrådet

GILLESRÅDET 2022

Enligt Årsmötets beslut 2022-03-27 ersätts Gillesrådet fram till nästa Årsstämma av en Interimsstyrelse
med följande sammansättning

Ordförande
Jerry Bjord

Sekreterare
Hans Lorin

Kassör
Lars Lundblad

Ledamöter
Lillvor Eriksson
Lars Owe Helmersson

Granskare
Jan Sundelin
Håkan Lundberg

Ersättare för granskare
Ulf Davidsson

Valberedning
Johan Sundström
Claes Botström

Arbetsgrupper

Bebyggelsehistoriska gruppen
Lars Owe Helmersson
Rolf Brattén
Ove Svensson

Gruppen för medlemsaktiviteter
Lillvor Eriksson
Jerry Bjord

Tidningsgruppen
Redaktion:
Hans Lorin, Karin Sundelin, Einar Lidberg
Annonser:
Monica Håkansson, Lillvor Eriksson
Distribution o försäljning:
Liselotte Karlsson

Mediagruppen
Markus Helmersson

Arkivarie
Hans Lorin

IT-ansvarig
Markus Helmersson