Medlemsaktiviteter

Här redovisas Gillets aktiviteter.

2022-02-21

Kallelse till årsmöte

Gillets medlemmar kallas till ordinarie årsmöte söndagen den 27 mars enligt per brev översänd kallelse. Anmälan sker enligt anvisning i kallelsen.

Styrelsen

 

 

2021-11-01

Kallelse till Minnesstund

Gillets traditionella minnesceremoni äger rum på
Alla Helgons Dag lördagen den 6 november. Då samlas vi som vanligt till
minnesstunden på Östra kyrkogården. Samling vid norra grindarna
klockan 10.00. Kaffe efteråt på Hotell Hertig Karl.

Välkomna!

Gillesrådet

Gillets höstmöte

Onsdagen den 24 november hålls Gillets höstmöte klockan 19 på Folkets
Hus. Se separat inbjudan.

Gillesrådet

 

2021-08-16

Kallelse till årsstämma

Gillets medlemmar kallas till ordinarie årsstämma lördagen den 11 september enligt per brev resp e-post översänd kallelse. Anmälan sker enligt anvisning i kallelsen.

Gillesrådet

 

2021-02-22

Info om årsstämman

Enligt Gillets stadgar ska årsstämma hållas före mars månads utgång och kallelse sändas senast två veckor före. På grund av rådande pandemi och därmed sammanhängande restriktioner kommer Gillet inte kunna hålla sin årsstämma före mars månads utgång. Årsstämman flyttas således till ett senare tillfälle. Mer information kommer i god tid innan det kan bli dags att genomföra årsstämman.

Gillesrådet

 

2020-11-18

Klubben kallar

Trots rådande pandemi kommer snart årets utgåva av Vår Stad ut och kommer att finnas till försäljning som vanligt.
Medlemmar kan hämta sin utgåva på Gallerian onsdag 25 nov. från kl. 11.00.

P.g.a. situationen råder vi att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, att hålla avstånd och inte bilda större folksamlingar.

Vår stad kommer även att säljas på torsdag och fredag 26–27 nov vid ICA och Coop på tider som ännu ej är spikade.

Efter den 1 dec finns Vår stad tillgänglig hos Håkanssons Herr och Helmerssons Byggmaterial.

2020-10-28

Kallelse till Minnesstund

Gillets traditionella minnescermoni äger rum
Alla Helgons Dag lördag 31 oktober
Samling vid entrén, östra kyrkogården kl 10.00.
Avslutning med lättare förtäring på Kjortelgården.

Välkomna! 

Gillesrådet

2020-02-25 2020-03-17

Kallelse till årsstämma  OBS! Årsstämman inställd tills vidare

Lördagen den 28 mars 2020 klockan 16.00 i Folkets Hus

Reception av nya medlemmar och årsstämmoförhandlingar enligt stadgarna. Efter årsstämman inbjudes till måltid.
Anmälan skall ske enligt anvisningarna i med post resp e-post utsänd kallelse senast den 18 mars.

VÄLKOMNA!

Gillesrådet

 

2019-10-29 

Uppdaterad 2019-11-01

Gillets höstmöte

Gillets höstmöte hålls onsdagen den 27 november klockan 19 på Folkets Hus.

Närmare information om mötet och hur man anmäler sig sänds per post till samtliga medlemmar 14 dagar före mötet.

Därtill kommer ett separat brev där vi ber gillets medlemmar att skicka in sina e-mail adresser.

Er e-postadress behövs på grund av de allt högre portokostnaderna, där vi hoppas kunna uppdatera gillets medlemmar rörande framtida aktiviteter och gilles möten med e-brev istället för ordinarie post.   

Gillesrådet

 

2019-07-11

Sensommartripp med Filipstads Gille lördagen den 3 augusti.

Avresa från Filipstads busstation kl. 08.30

Vi åker till Sjötorp för vidare tur på Göta kanal, samt intar lunch på båten.

Bussen tar oss  till Töreboda, där vi fikar och vidare till Södra Råda gamla kyrka för en guidad tur.

Hemresa ca. 17.00-17.30.

Kostnad 735:- per person inkl buss, båt, lunch och eftermiddagskaffe.

 

Välkommen med din anmälan till Ulla Grönqvist tel. 070-514 95 62 senast den 20 juli.

 

 

 

2019-07-03

Avtäckning av minnestavla

Torsdagen den 18 juli klockan 18.00 sker avtäckning av minnestavlan vid Norsbron, äldsta bron över Norsälven, (Mellan Färnsjövägen och Strandkullen).

Rolf Brattén berättar om brons historia.

Välkomna

Gillesrådet

 

2019-06-29

Inbjudan – Nyinvigning av Storhöjdstornet

Först vill jag rikta ett stort tack till alla medlemmar i Gillet. Utan ert ekonomiska stöd så hade jag aldrig kunnat genomföra den viktiga och nödvändiga renoveringen av tornet.

Nu kan jag stolt tillsammans med er välkomna nya och gamla gäster till Storhöjden och

Utsiktstornet kan visas upp i sin forna glans.

Det har varit ett långt och ansträngande projekt som nu snart är i mål.

Lördag den 13 juli kl 14:00 är det dags för nyinvigningen av tornet. 

OBS! Anmälan om deltagande till Hasse Nordlund 070-341 81 56 senast torsdag 11 juli.

Alla Gillets medlemmar är självklart hedersgäster och jag hoppas att många av er vill närvara på Storhöjden.

Vi bjuder alla medlemmar på kaffe och tårta.

Varmt välkomna,

Calle Stjernlöf

Big Hill Lodge

 

 

 

2019-03-01

Kallelse till årsstämma

Lördagen den 23 mars 2019 klockan 16.00 på Folkets Hus

Reception av nya medlemmar och årsstämmoförhandlingar enligt stadgarna. Efter årsstämman inbjudes till måltid.
Anmälan skall ske enligt anvisningarna i med post utsänd kallelse senast den 13 mars.

VÄLKOMNA!

Gillesrådet

 

2018-11-23

Gillets fotoutställning "Föränderliga stad"

Visas på museet Kvarnen 24 november till 6 januari

Utställningen invigs lördagen den 24 november klockan 12.

Gillesrådet

 

 

2018-11-09

Gillets höstmöte

Gillets höstmöte hålls onsdagen den 28 november klockan 19 på Folkets Hus.

Närmare information om mötet och hur man anmäler sig sänds per post till samtliga medlemmar 14 dagar före mötet.

Gillesrådet

 

 

2018-11-03

Minnesstund på Alla helgons dag

Det var ett något gråmulet väder vid Gillets minnesceremoni på Alla Helgons Dagens förmiddag lördag 3 november.
19 medlemmar och 5 anhöriga hade infunnit sig. Rumormästare Hans Berggren hälsade välkommen och riktade ett särskilt välkommen till de anhöriga samt till Lena Wenander-Johansson, som skulle medverka med diktläsning. Därefter läste Lena en dikt, Hans läste lite personuppgifter kring var och en av de avlidna, ålderman Hans Nordlund lade ner en krans, vice ålderman Dick Larsson tände ett ljus och de avlidnas minne hedrades. Lena läste ännu en dikt varefter förflyttning till Kjortelgården skedde. Efter förtäring på Kjortelgården läste Lena några dikter, Hans B tackade Lena och Pia Lindskog med en varsin blomma. Hans tackade även övriga närvarande för att de ställt upp och han informerade kort om kommande Gillesaktiviteter, en utställning i museet Kvarnen den 24 november, samt Höstmötet onsdagen 28 november.

Rumormästaren

2018-10-28

Gillet hedrar avlidna medlemmar

Gillet brukar i en ceremoni på Alla Helgonsdagen hedra minnet av de medlemmar som avlidit sedan förra året. Så kommer att ske även i år.
Samling vid entrén, östra kyrkogården Alla Helgons Dag, lördag 3 november kl. 10.00. Ceremonin, som sker vid Gillets minnessten inleds med att Lena Wenander-Johansson läser några dikter. Därefter läses lite personuppgifter kring var och en av de avlidna upp, en krans läggs ner, ett ljus tänds och i en stund av tystnad hedras minnet av de avlidna. Lena läser ytterligare ett par dikter och minnesceremonin avslutas sedan på Kjortelgården med en stunds samvaro och förtäring.

Välkomna.

Rumormästaren 

2018-09-21

Kallelse i FT

Lördag 6 okt. kl 17:00 träffas vi på Big Hill Lodge och äter en bit mat. Buss från busstation för de som önskar.
Mat, dryck, buss 200:- / pers. Anmälan till Ulla 070-5149562 eller Jerry 070-3721947 senast 1 okt.
Välkommen.

Aktivitetsgruppen 

2018-03-01

Kallelse till årsstämma

Lördagen den 24 mars 2018 klockan 16.00 på Folkets Hus

Reception av nya medlemmar och årsstämmoförhandlingar enligt stadgarna. Efter årsstämman inbjudes till måltid.
Anmälan skall ske enligt anvisningarna i med post utsänd kallelse senast den 14 mars.

VÄLKOMNA!

Gillesrådet

 

2017-11-05

Gillets höstmöte

Gillets höstmöte hålls onsdagen den 29 november klockan 19 på Folkets Hus.

Närmare information om mötet och hur man anmäler sig sänds per post till samtliga medlemmar 14 dagar före mötet.

Gillesrådet

 

2017-10-11

Minnesstund på Alla helgons dag

Den sedvanliga minnesstunden på Alla helgons dag hålls lördagen den 4 november klockan 10 på Östra kyrkogården. Vi samlas vid entrén och går sedan till Gillets minnesplats för att hedra de avlidna medlemmarna. Lena Wenander Johansson medverkar med diktläsning.

Därefter förflyttar vi oss till Kjortelgårdens Turistboende för kaffe och smörgås. Ingen föranmälan behövs.

VÄLKOMNA!

Rumormästaren

 

2017-03-01

Kallelse till årsstämma

Lördagen den 25 mars 2017 klockan 16.00 på Folkets Hus

Reception av nya medlemmar och årsstämmoförhandlingar enligt stadgarna. Efter årsstämman inbjudes till måltid.
Anmälan skall ske enligt anvisningarna i med post utsänd kallelse senast den 15 mars.

VÄLKOMNA!

Gillesrådet

 

2016-11-19

Medlemsträff med invigning av minnestavla

Lördagen den 3 december kl 16.30 på Museet Kvarnen

Efteråt serveras kaffe med tilltugg.

Anmälan senast 30 november till Lillvor Eriksson 070-304 30 97 eller Hans Berggren 0590-104 49.

VÄLKOMNA!

Aktivitetsgruppen

 

2016-10-30

Gillets höstmöte

Gillets höstmöte hålls onsdagen den 23 november klockan 19 på Folkets Hus.

Närmare information om mötet och hur man anmäler sig sänds per post till samtliga medlemmar 14 dagar före mötet.

Gillesrådet

 

2016-10-21

Minnesstund på Alla helgons dag

Den sedvanliga minnesstunden på Alla helgons dag hålls klockan 10 på Östra kyrkogården. Nytt för i år är att vi samlas vid den
nyuppsatta minnestavlan nere vid sjökanten, ett hundratal meter innanför grindarna. Där kommer först minnestavlan att invigas
och sedan sker minnestalen över de avlidna medlemmarna.

Därefter förflyttar vi oss till Kjortelgården för det sedvanliga kaffet. Ingen föranmälan behövs.

VÄLKOMNA!

Rumormästaren

 

2016-06-30

Gruppen för medlemsaktiviteter har som uppgift att anordna resor, medlemsträffar och andra aktiviteter för medlemmarna.
För närvarande är en dagsresa söndagen den 10 juli till Dalhalla för en konsert med Malena Ernman aktuell, men redan fullbokad.

I sommar planeras två medlemsträffar.

Den första sker onsdagen den 13 juli i samband med Järnets Dag vid Storbrohyttan och Munkeberg. Då kommer Gillets ålderman
Hans Nordlund av avtäcka den minnesskylt som Bebyggelsehistoriska gruppen i Gillet tagit fram för Storbrohyttan. Klockan 15.00
samlas Gillesmedlemmar vid Tullhuset för en fikastund före avtäckningen, som sker kl 15.45.

Bebyggelsehistoriska gruppen har även tagit fram en motsvarande skylt för uppsättning på Museet Kvarnen. Den kommer att
avtäckas vid en senare tidpunkt, ännu ej bestämd.

Torsdagen den 17 augusti anordnas en kyrkogårdsvandring på Östra kyrkogården med Rolf Brattén som guide. I samband med
denna kommer Gillet att avtäcka en minnesskylt över avlidna medlemmar. Skylten kommer att placeras på en befintlig natursten
vid strandkanten
. I N S T Ä L L T !

Välkomna!

Aktivitetsgruppen

 

2016-03-09

Gillets årsstämma 2016

Medlemmarna kallas till årsstämma med Filipstads Gille

lördagen den 2 april klockan 16 på Folkets Hus, Filipstad.

Reception av nya medlemmar och årsstämmoförhandlingar enligt stadgarna. Kallelse, dagordning och årsredovisning har tillställts samtliga medlemmar per post.
Efter årsstämman inbjudes till en måltid bestående av varmrätt, dryck samt kaffe och kaka, allt till priset av 130 kr.

Anmälan om deltagande i årsstämman och efterföljande måltid kan ske på ett av följande sätt:
1. (helst) betala aktuellt belopp till Gillets bankgiro 349-9548 och ange deltagarnas namn
2. e-post till hans.lorin (a) telia.com
3. telefon till Hans Lorin 0590-103 02
senast onsdagen den 23 mars
.

Välkomna!

Gillesrådet

 

2015-12-11

Julmarknad på Stora torget

Söndagen den 13 december hålls julmarknad på Stora torget i Filipstad. Filipstads Gille finns på plats och säljer Vår Stad mellan klockan 14 och 17.

Välkomna!

 

2015-11-27

Försäljning av Vår Stad

Årets utgåva av tidskriften Vår Stad presenterades i onsdags kväll på Gillets höstmöte.

Försäljning till allmänheten sker fredagen den 27 och lördagen den 28 november vid entréerna till ICA Kvantum och Coop i Filipstad.
Fredag mellan klockan 10 och 18, lördag mellan klockan 10 och 14. Tidskriften kostar 50 kronor.

Från nästa vecka går den även att köpa hos Håkanssons Herr, Kungsgatan, Filipstad.

Välkomna att införskaffa ett intressant dokument om Filipstads historia.

Redaktionen

 

2015-10-29

Medlemmar i Filipstads Gille inbjudes till höstmöte 25 november 2015 kl 19 på Folkets Hus

Ur programmet:

– Jan Kruse berättar om sin senaste bok

– Presentation av årets kulturprofil

– Presentation och utdelning av VÅR STAD nr 32

Höstmötet avslutas med en enkel måltid bestående av landgång, dryck samt kaffe och kaka. Kostnad 60 kr.

Anmälan kan göras senast fredagen den 20 november på ettdera av följande sätt:

1. helst genom insättande av aktuellt belopp på Gillets bankgiro 349-9548 och ange namn.

2. med e-post till hans.lorin@telia.com

3. per telefon till Hans Lorin – 0590-103 02

VÄLKOMNA

Gillesrådet

 

2015-10-06

Gravsmyckning på Alla Helgons dag

Alla Helgons dag, den stora gravsmyckningsdagen, närmar sig. Den dagen brukar Gillesmedlemmar samlas för att hedra minnet
av de medlemmar som avlidit sedan förra Alla Helgons dag. Så även i år.

Samling vid John Ericssons mausoleum klockan 10.00 lördag 31 oktober.

I år är det sju medlemmar som avlidit. Efter en kort inledning kommer vi att gå runt till respektive gravar och till minneslunden för
gravsmyckning och minnesord. Ceremonin avslutas med förtäring på Kjortelgårdens Turistboende. Ingen anmälan behövs.
De avlidnas anhöriga har inbjudits att närvara vid ceremonin.

VÄLKOMNA!

//Rumormästaren

 

2015-07-25

Medlemsträff "Bergströmska bilder"

Filipstads Gille inbjuder till medlemsträff onsdagen den 19 augusti klockan 17.00.

Vi samlas på Museet Kvarnen och får en guidad visning av utställningen "Bergströmska bilder". Efteråt fortsätter vi till Villa Edros och blir bjudna på kaffe.

Carl-Jan Granquist medverkar. OBS! Begränsat antal deltagare.

Anmälan senast 15 augusti till Lillvor Eriksson 070-304 30 97 eller Hans Lorin 0590-103 02.

VÄLKOMNA!

//Aktivitetsgruppen

 

 

2015-04-07

Medlemsträff på Trastgården

Sten-Åke Berg kommer att visa bilder och berätta från sina resor vid en medlemsträff på Trastgården måndagen den 20 april klockan 18.

Kostnad 50 kronor inklusive fika. Anmälan till Lillvor Eriksson eller Ulla Grönqvist.

 

2014-08-26

Kyrkogårdsvandring

Gillets Aktivitetsgrupp inbjuder till ännu en medlemsträff. Denna gång i form av en kyrkogårdsvandring på västra kyrkogården invid kyrkan.

Medlemsträffen äger rum lördagen den 13 september, samling vid kyrkan kl 14.00.

Guide är Gillets egen expert Rolf Brattén – välkänd från tidigare kyrkogårdsvandringar.

En kyrkogårdsvandring är inte bara en nostalgisk minnesstund. Här vilar många av stadens mera bemärkta personer. AV gravstenarna
framgår inte bara den avlidnes namn och årtal utan i de flesta fall även titel eller yrke. Rolf kommer att berätta om flera av personerna
och vad de uträttat.

Beräknad tidsåtgång för träffen är cirka en timme. Ingen förhandsanmälan. Träffen upplöses efter guidningen.

Aktivitetsgruppen hoppas att medlemmarna tar chansen att få lite Filipstadshistorik serverad.

Välkomna!
//Aktivitetsgruppen

 

2014-08-17

Medlemsträff på Utpostens Café

Lördagen den 16 augusti klockan 15 träffades ett tjugotal medlemmar på Storhöjden för att uppmärksamma och fira att utsiktstornet i år blir 80 år.
Träffen inleddes med att Gillets Rumormästare Hans Berggren hälsade välkommen, varefter Präntaren Hans Lorin berättade om tornets
tillblivelse. Därefter intogs kaffe och våfflor. Några få medlemmar passade på att gå upp i tornet och se på utsikten. Träffen började med vackert
väder men mot slutet lägrade sig ett envist regnväder över Storhöjden.

//Aktivitetsgruppen

 

2014-07-10
BUSSRESA TILL "Klarhälja" KÄRNÅSEN Torsdag 10 juli 2014 blev inställd på grund av för få anmälda.

 

GILLETS ÅRSSTÄMMA 29 mars 2014

Lördagen den 29 mars klockan 16.00 höll Filipstads Gille sin 82:a årsstämma på Folkets Hus med drygt 70-talet medlemmar närvarande.
Åtta nya medlemmar hälsades välkomna och årsstämmoförhandlingar hölls enligt stadgarna.
Gillesråd för år 2014 valdes. Se närmare under fliken "Gillesrådet".

//Präntaren

HÖSTMÖTET 2013

FILIPSTADS GILLES HÖSTMÖTE hölls onsdagen den 27 november 2013 klockan 19.00 på Folkets Hus, Filipstad med drygt 100 medlemmar närvarande.
Årets KULTURPROFIL blev Storbrohyttans Järngäng för deras insatser med att rusta upp och bevara hyttan.
VÅR STAD nr 30 presenterades och utdelades till medlemmarna.
Därefter åts landgång, dryck samt kaffe och kaka.

//Gillesrådet

2013-11-02
GRAVSMYCKNING PÅ ALLA HELGONS DAG

Lördagen den 2 november samlades ett tjugotal medlemmar vid John Ericssons mausoleum för det sedvanliga hedrandet av våra avlidna medlemmar.
Lena Wenander Johansson läste några dikter innan vi gick till respektive grav och nedlade en blomma.
Efter ceremonin på kyrkogården förflyttade vi oss till Kjortelgården där vi fick kaffe och smörgås och en stunds samvaro.

//Rumormästaren

2013-05-15 - RESAN INSTÄLLD - för få anmälda
BUSSRESA TILL WADKÖPING

Torsdagen den 16 maj reser vi med buss till friluftsmuseet Wadköping i Örebro. Avresa från Filipstads Bussterminal kl 09.00.
Medtag egen kaffekorg, som intages vid Sandbackens rastplats strax efter Karlskoga.
Guidad visning i Wadköping kl 11 och lunch på Stadsträdgårdsrestaurangen kl 13. Beräknad hemkomst kl 17.

Kostnad för bussresa, guidning och lunch 300 kr/person.

Anmälan senast 10 maj till Hans Berggren 0590-104 49, Ulla Grönqvist 070-514 95 62 eller Lillvor Eriksson 0590-181 02.
VÄLKOMNA!

// Aktivitetsgruppen

2013-04-11
BESÖK PÅ FILIPSTAD MOTELL

Torsdagen den 11 april anordnade Gillet en medlemsträff med besök på Filipstad Motell vid Hertig Karlsgatan. Ett tjugotal medlemmar deltog.
Motellets ägare Jonny M Pedersen visade runt i motellet och informera om verksamheten.
Därefter förflyttade vi oss till Välkomsthuset och besöket avslutades med förtäring i form av kaffe/te och smörgåsar.

// Aktivitetsgruppen

2013-03-23
ÅRSSTÄMMAN

2013 års stämma hölls lördagen den 23 mars på Folkets Hus med drygt 85 närvarande medlemmar.
Elva nya medlemmar välkomnades varav nio deltog och recipierades av den vikarierande Åldermannen Hans Lorin.
Hedersåldermannen Einar Lidberg höll i klubban under förhandlingarna, som i stora drag följde den vanliga rutinen. Valen till Gillesråd och Granskare
medförde några ändringar, se under fliken Gillesrådet. Efter förhandlingarna serverades en god måltid av Folkets Hus personal
och de närvarande kunde konstatera att den valda lokalen bättre passade till Gillets behov.

// Präntaren

2012-11-03
GRAVSMYCKNING PÅ ALLA HELGONS DAG

Den traditionella gravsmyckningsceremonin ägde rum på Alla Helgons dag lördagen den 3 november.
Ett tjugotal medlemmar och anhöriga samlades vid John Ericssons mausoleum på Östra kyrkogården
där Lena Wenander Johansson läste några dikter. Därefter nedlades blommor på respektive grav.
Ceremonin avslutades på Kjortelgårdens Turistboende där kaffe intogs.

// Gillesrådet

2012-10-17
MEDLEMSTRÄFF PÅ MUSEET KVARNEN

Storhöjdens egen ambassadör Arne Stjernlöf är en mångkunnig person med många strängar på sin lyra.
I höst extra aktuell efter att ha utkommit med en bok. Boken "Två lösa Boy i Bakelinas kiosk" har blivit något av en succé.

Filipstads Gilles aktivitetsgrupp hade bett Arne att komma på en medlemsträff för att berätta om sig själv och boken.
Detta på temat "Mitt liv som Arne Stjernlöf". Medlemsträffen ägde rum på Museet Kvarnen onsdagen den 17 oktober 2012 och var välbesökt.

// Gillesrådet.

Besök på Apotekaregårdens Café

Filipstads Gilles Aktivitetsgrupp har som uppgift att anordna aktiviteter för medlemmarna såsom resor och medlemsträffar m.m.
I februrari besöktes Kjortelgårdens Turistboende och i månadsskiftet maj-juni var det dags för nästa medlemsträff
som var förlagd till Apotekaregårdens Café vid Hötorget Filipstad.
Lena och Birger Johansson berättade om "Filipstad förr och nu".

Ämnet är helt i Filipstads Gilles anda, liksom lokalen, som är en av Filipstads äldsta kvarvarande hus.
Huset är för filipstadsborna kanske mest känt som "Clara på hörnet", en affär för sybehör, tyger, gardiner mm.

Här har de nuvarande ägarna Jenny Ricknell och Marcos Ciscar öppnat ett litet trevligt café.
De båda presenterade sig själva och sina funderingar och planer för verksamheten.
Träffen avslutades med förtäring i form av te eller kaffe och en smörgås.

// Gillesrådet

2012-03-31
ÅRSSTÄMMAN

Här tackas avgående Monica Håkansson för hennes tid i Gillesrådet.
Vid årsstämman 2012 recepierades fem nya medlemmar. Från vänster: Lådomästare Sarah Asplund, Anders Håkansson,
Pia Lindskog, Ålderman Hasse Nordlund, Sigge Sjöstedt, Marika Sjöstedt, Bodil Warmland samt Rumormästare Hans Berggren.

2011-11-05
STÄMMNINGSFULL GRAVSMYCKNINGSCEREMONI

Det var en mild, men ändock gråkulen novemberdag när Filipstads Gille på Alla Helgonsdagens förmiddag
samlades vid John Ericsons mausoleum för att hedra minnet av de medlemmar som avlidit sedan förra Alla Helgons dag.
Ceremonin inleddes med att Lena Wenander Johansson läste några dikter. Vad kunde väl passa bättre i dessa dagar än Tomas Tranströmer?
Efter diktläsningen gick man till minneslunden, till de två asklundarna och till en grav på kyrkogården invid kyrkan.
Blommor nedlades och det hölls en stund av tystnad.
Avslutning skedde hos Kjortelgårdens Hantverk i deras lokaler som pietetsfullt renoverats av nya ägaren Pia Lindskog.
Pia själv var där, hälsade välkommen och presenterade sig och sina planer för gården. Därefter berättade Lena Wenander Johansson
om Tomas Tranströmer och läste ytterligare några dikter. Lenas medverkan gav en fin inramning till ceremonin och deltagarna
kunde summera ännu en stämningsfull gravsmyckningsceremoni.

Rumormästare
Hans Berggren

2011-06-20
UPPSÄTTNING AV MINNESTAVLOR

Bebyggelsehistoriska gruppen inom Filipstads Gille arbetar bland annat med att minnesmärka historiskt intressanta byggnader i Filipstad.

På förslag från gruppen har Gillet satt upp ett antal minnesplattor på olika byggnader i staden.
Gillesrådet hade nu beslutat sätta upp nästa minnesplatta på gamla lasarettet.

Bengt Olof Löf och Rolf Brattén i bebyggelsehistoriska gruppen hade tagit fram texten på tavlan.
Uppsättningen skedde vid en enkel ceremoni måndagen 20 juni med början kl. 19.00. Gillets medlemmar hade i stort antal
kommit för att delta i ceremonin. Ålderman Hans Nordlund avtäckte minnesplattan och Birger Johansson redogjorde för historiken kring byggnaden.
Därefter skedde förflyttning till Välkomsthuset där det blev bland annat förtäring i form av kaffe med landgång eller baguette.

// Gillesrådet

2011-03-26
ÅRSSTÄMMAN

Den 26 mars hölls den årliga stämman i Trastgården.

Foto&© Tommy Andersson.

De närvarande recipienderna var: Karin och Anders Högberg, Monica och Lars-Ivar Ivarsson, Liselotte och Conny Karlsson, Lennart Larsson, Doris Tellin, samt
Marianne och Erik Wedsberg här tillsammans med ålderman Hans Nordlund, lådomästare Stig Östlund samt rumormästaren Hans Berggren.

Foto&© Tommy Andersson.

Här tilldelas Einar Lidberg Gillets förtjänstmedalj för lång och trogen tjänst.

Foto&© Tommy Andersson.

En något förvånad och glad Rolf Brattén när det kungjorts att han tilldelats Gillets förtjänstmedalj.

Foto&© Tommy Andersson.

Ålderman Hans Nordlund tilldelar Rolf Brattén förtjänstmedaljen.

2010-11-24
HÖSTMÖTE

Som vanligt var höstmötet välbesökt.
Foto & © Tommy Andersson.

2010-05-24
VÅRUTFLYKT

Trettio medlemmar i Filipstads Gille var på studiebesök hos SMA mineral i Persberg.
De fick en guidad tur av företagets VD Daniel Juvél som berättade om företagets utveckling från 30-talets åkeri till förändringarna på 80-talet.
Då tog företaget över Gåsgruvan och utvecklades i snabb takt till det internationella företag det är idag.
Gillesmedlemmarna fick se det fantastiskt fina huvudkontoret som ligger just i Persberg.
Daniel fick svara på många frågor och alla fick en inblick i hur företagets policy är.
Därefter åkte sällskapet ner till Café Oxbrogården och åt deras goda räksmörgås samt drack en kopp kaffe.
Det fanns tid över till att se deras utbud på presenter och göra inköp för de som ville.

Foto & © Hans Nordlund.
Foto & © Hans Nordlund.
Foto & © Hans Nordlund.

2010-03-27
ÅRSSTÄMMAN

Foto & © Pia Nordlund.

En del av 2010 års recepienter var Lennart Eriksson, Karin och Jan Sundelin här tillsammans med Rolf Brattén, Hans Nordlund samt Stig Östlund.

2009-11-25
Höstmötet

Foto © Bengt Olof Löf

Som synes var höstmötet som vanligt välbesökt.

2009-04-04
ÅRSSTÄMMAN

2009 års recipienter, tillsammans med Åldermannen Dick Larsson och Rumormästare Hans Berggren, samlade i Trastgården Filipstad.
Foto & © Tommy Andersson.
Här inväljs 2009 års recipienter,tillsammans med Rumormästare Hans Berggren.
Foto & © Tommy Andersson.
Efter nio år avgår Åldermannen Dick Larsson och efterträds av Hans Nordlund här framför Filipstads Gilles fana.
Foto & © Tommy Andersson.
Hartwig Schäfer får här som den allra första som erhåller Filipstads Gilles förtjänstmedalj för lång och trogen tjänst.
Ingen har som han, så förtjänstfullt, byggt upp Gillets arkiv men också medverkat till att göra det digitalt.
Foto & © Tommy Andersson.

2008-03-29
ÅRSSTÄMMAN

Den 29 mars hölls en mycket välbesökt årsstämma i Trastgården, vilket också var den 76:e stämman. 26 nya recipienter invaldes vilket torde vara något av ett rekord. Detta torde väl vara ett bevis på att föreningen är livaktig.

2008 års recipienter, tillsammans med Åldermannen Dick Larsson och rumormästare Hans Berggren i förgrunden, samlade i Trastgården.
Foto & © Tommy Andersson.
Här tågar en del av recipienterna in i möteslokalen.
Foto & © Tommy Andersson.
En del förändringar blev det i Gillesrådet. Här avtackas John Murås för lång och trogen tjänst. Ersättare blev Hans Nordlund.
Foto & © Tommy Andersson.
Här avtackas Inger Johnsson och hennes ersättare blev Monica Håkansson.
Foto & © Tommy Andersson.

2007-11-24
FILIPSTADS GILLE 75 år

I år fyller Filipstads Gille 75 år. Detta firades ståtligt i Folkets Hus. Här nedan ett axplock från festligheterna.

Gillets ålderman Dick Larsson hälsar alla välkomna.
Foto & © Bengt Olof Löf
Komunfullmäktiges ordförande Anita Vidman tillhörde en av gratulanterna.
Foto & © Bengt Olof Löf
Kvällens confransier Inge Pedro på scenen.
Foto & © Bengt Olof Löf
Inge och Lilly Pedro roade publiken med sina trollerikonster.
Foto & © Bengt Olof Löf
Författaren till boken om släkten Bergström, Ingemar Bergström.
Foto & © Bengt Olof Löf
Sångerskan Inga Forsberg gjorde ett bejublat framträdande.
Foto & © Bengt Olof Löf
Ewa Perssson och Björn Sandborgh uppträdde med Stig Bergs dikter där Ewa läste och Björn spelade och sjöng.
Foto & © Bengt Olof Löf
Ansvarige utgivaren för Gillets tidning "Vår Stad" Rolf Mårth presenterade årets nummer.
Foto & © Bengt Olof Löf
Vid högtidligheterna presenterades också Filipstads Gilles kulturprofil och i år blev det Lassings Orkester som här poserar på scenen i Folkets Hus.
Foto & © Bengt Olof Löf

2007-04-25
Gillets besök på Rosinco och Swefog

Samling utanför Rosinco.
Foto Hartwig Schäfer
Besök hos Swefog.
Foto Hartwig Schäfer.
Demonstration hur en rökmaskin fungerar.
Foto Hartwig Schäfer.
Foto Hartwig Schäfer.

2006-11-29
Gillets höstmöte

Filipstads Gilles höstmöte hölls traditionsenligt i Trastgården. Som vanligt var lokalen fylld till bristningsgränsen.

Arne Stjernlöf gjorde ett mycket uppskattat framträdande.
Foto & © Bengt Olof Löf
Som synes var det trångt och gemytligt.
Foto & © Bengt Olof Löf
Här får en mycket överraskad och glad Arne Stjernlöf mottaga Filipstads Gilles 2006 års kulturpris av åldermannen
Dick Larsson. Stjernlöf har gjort sig känd som en mycket duktig Elvis Presley tolkare även om visorna har
tagit en allt större plats under senare år.
Foto & © Bengt Olof Löf.

// Tommy Andersson