karta1.jpg

Katran visar den 7 km långa Yngs-Daglöse järnväg mellan Vinternäset i Persberg och Filipstad. Malmen överskeppades på spårförsedda pråmar från Persbergs gruvor till Vinternäset och drogs därifrån på räls med hästar. Utför det branta Aborrberget anlade löjtnant Adelsköld sitt märkvärdiga "lutande planet". Från Filipstads Gilles arkiv.