persberg734.jpg

Gruvtåg nere i Persbergs gruvor. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.