Bildgalleri - Långbans Hytta

Hyttan i Långban blev anlagd omkring år 1560 och till en början togs malmen från Persbergsfältet och från de nyöppnade gruvorna i Långban Två hammare byggdes, den första 1632, kallad den övre, och den nedre previligerades 1646. Den övre hammaren blev totalförstörd vid en brand 1710 och fick inte återuppbyggas. Den nedre hammaren fick kraftiga inskränkningar till att inte smida mer än 200 skeppund årligen, vilket var en halvering. Den nedre hammaren nedlades dock 1808 och smidesrättigheterna överfördes till Rämmen. Kan ju egentligen tyckas konstigt att inte hyttlaget fick förädla järnmalmen vidare, men skogsråvaran höll på att ta slut och gruvorna hade högsta prioritet.
På 1830-talet köptes hyttan av Lesjöfors bruksägare. De koncentrerade hyttdriften till just Långban, vilket medförde att Dalkarlshyttan nedlades, vilka också var under Lesjöfors ägande. Det blev billigare, men samtidigt fick tackjärnet högre kvalitet. Sista blåsningen i hyttan skedde 1933, vilket gör att det var den hytta, frånsett Nykroppa masugnar, som blåstes längst inom Filipstads kommun.

Tommy Andersson