Bildgalleri - Hotellbron

Hotellbron

Hotellbron, eller som den en gång kallades "Nedre stadsbron", tillkom i mitten av 1730-talet. Tyvärr var bron så låg och smal, och kallades då "Lilla bron", att det uppstod problem vid varje vårflod. 1756 stängdes därför bron då den var så förfallen att det inte var riskfritt att ta sig över. 1760 bygger man därför en ny stabilare bro.
Denna bro kom att ombyggas två gånger 1791 och 1822. Den lilla holmen, mitt i Skillerälven, i dagligt tal kallad "Strömparterren", tillkom 1889.
Nuvarande betongbro är från 1920-talet. Bron är idag enbart en gångbro.

Källa:En bok om Filipstad
Tommy Andersson