Bildgalleri - Sparbankshuset

Sparbankshuset, i korsningen Sparbanksgatan och Allégatan, byggdes mellan 1907 - 1909. Arkitekt var George Ringström. Banken och posten hade sin verksamhet i det nedre planet medan de övriga planen var bostäder.