Bildgalleri - Asphyttebron

Asphyttebron eller som den en gång kallades, Stadsbron, är den äldsta av Filipstads broar. Bron blev byggd 1747 och stensattes för att stå emot kraftiga vårfloder. Tyvärr blev dock bron tvungen att byggas om 1764 och ytterligare en gång 1785. Det var då den fick sitt nuvarande utseende.
Det kraftiga vårflödet 1818 gjorde att bron var tvungen att repareras och förses med järnstänger. Därefter har bron klarat sig från större skador. Filipstads Gille försåg bron med en minnestavla 2001. Länsantikvarien Göran Wettergren avtäckte tavlan.
Numera är bron avstängd från all trafik.

Tommy Andersson