skilleralven208.jpg

Skillerälven mot järnvägsbron 1940. Fotograf okänd. Bilden från Filipstads Gilles bildarkiv.