flygfoto247.jpg

Vy från Hastaberget 1880 ut över den ännu ej exploaterade staden Filipstad. Bilden från Filipstads Gilles arkiv.