langban15.jpg

Minnesstenen av Hugo Viktor Tiberg som restes av Värmlands bergsmannaförening 1917. Tiberg var disponent vid Långbans gruvor mellan 1874 - 1913. Bilden från 1920 och är från Filipstads Gilles bildarkiv.