Bildgalleri - Kalhyttans herrgård

Herrgården i Kalhyttan byggdes på 1700-talets första hälft, troligen av handlanden i Filipstad, Adam Herveg. Släkten Herveg var då en av Filipstads mest ansedda familjer. Adams farfar Jakob Hervey hade invandrat från England på 1600-talet.
Efter "Hervegarna" så flyttade släkten Fahlbeck in på herrgården. Bergsfogden och sedermera bergskamrerern Erik Fahlbeck bebodde herrgården fram till sin död 1782 varefter sonen Anders övertog kalhytteegendomen. På grund av ekonomiska problem övergick Kalhytte herrgård till handlanden Anders Hammaréns ägo. Genom att även han hade stora ekonomiska problem blev innehavet inte särskilt långvarigt utan egendomen utbjöds ytterligare en gång till försäljning och det är nu som Jonas Erik Mitander dyker upp som ägare till den största delen av Kahlhyttan. Genom bland annat genom arv från fadern så intresserar sig Jonas Erik till de mer västligare delarna av Värmland. Han anlägger bland annat Mitandersfors bruk nära den norska gränsen.
1852 flyttar Jonas Erik Mitander från Kalhyttan och bergsidkaren Jan Peter Björsson från Grythyttan köper egendommen. Denne Björsson blev den siste brukspatronen på Kalhyttan och om denne brukspatron omtalas att han var en patron av den gamla stammen dvs myndig och sträng som höll sin personal under tukt och förmaning. Den 4:e juli 1884 avlider Björsson.
Närmaste arvtagare var hans halvsyster änkefru Britta Hansson, som dog 1895 och efterlämnade 10 barn, mellan egendomen skiftades. Efter detta skifte flyttade dottern Britta Sofia Jansson, vars man hette Per Jansson, in i herrgården.
1921 övergick herrgårdsegendomen till A.-B. Vilhelm Johansson i Filipstad men redan i februari 1922 köpte Filipstads stad byggnaden med omgivande park av Johanssons konkursbo. Sydbanken övertog tillhörande jordägor. Staden drev barnhem i herrgården fram till 1935 då den försåldes till Skidfrämjandet. Annexet som numera utgör hotellet byggdes av försäkringsbolaget Skandia som personalbostäder 1939. Under andra världskriget bodde för övrigt många norska soldater som lyckats fly från den tyska ockupationen. 1951 köper Skandia Försäkrings AB hela herrgården som i en början driver pensionat men med tiden blev ett semesterhem för de anställda.
Vid årsskifter 1971-72 övertogs herrgården av konditor Keith Stenwreth och herrgården förvandlas till en modern anläggning för rekreation och konferenser. Herrgården har sedan dess varit i privat ägo och drivs som hotellrörelse.

Tommy Andersson
Källa: Albert Palmqvist. Skidfrämjandets årsbok 1937
Tidskrift utgiven av Nya Kalhyttans Herrgård AB Filipstad