Bildgalleri - Varmbadhuset

I början av 1900-talet växte behovet av ett varmbadhus fram i Filipstad. Det räckte ju inte bara med de kallbadhus som fanns i sjön Daglösen så byggnadslov beviljades för ett uppförande av ett varmbadhus 1909. Invigningen skedde 1911 och badet blev placerat vid Skolgatan i kvarteret Eken bakom det så kallade "tidningshuset".

Varmbadhuset var igång fram till 1970-talet och var välbesökt. Genom att det byggts andra och modernare badinstitutioner i Filipstad så ansågs varmbadhuset överflödigt, så därför beviljades rivningstillstånd i mars 1979. Synd egentligen på ett så vackert och gediget hus kan ju ha använts till annan verksamhet.

Tommy Andersson
Källa: Bengt Olof Löf