Bildgalleri - Kvarnen

Kvarnen fanns redan på 1600-talet och byggdes troligen i samband med att Övre torget befolkades först när Filipstad växte. Kvarnen är perfekt placerad med att få sin drivkraft via Skillerälven. 1694 eldhärjades dock kvarnen men byggdes snart upp igen för att utarrenderas till Christian Nackreij. Han investerade i kvarnens utrustning för att ytterligare effektivisera verksamheten. 1710 förpantade han till sig kronorätten, vilket var bevis på Nackreijs makt i staden. Efter hans frånfälle förde Filipstads stad en process mot hans arvingar som varade i 38 år, så från och med 1711 återfick borgerskapet rätten till kvarnen.

Ytterligare en genomgripande ombyggnad skedde 1807 för på stentavlan på kvarnens västra sida står det "Upbygd År 1807 Då Herr Borgmästare Erik Tholér War Stadens Styresman". 1820 hände ytterligare en ödesdiger brand men kvarnen återuppbyggdes omgående, framför allt då verksamheten var mycket inkomstbringande för staden. Överskottet finansierade mycket av stadens övriga verksamheter. Kvarndriften upphörde på 1940-talet och blev då förråd till elverket.

Kommunen och föreningen Kvarnens vänner startade 1986 Museet Kvarnen. Man hade galleri på nedre våningen och industri- och hantverksutställning på den övre våningen. Redan på 1990-talet fanns planer på att lägga ned verksamheten. Men från och med 2003 tog den då nybildade föreningen "Kulturföreningen Kulörta Lyktor" över kvarnen. Sedan dess drivs museet helt ideellt. Föreningen fortsatte med utställningsverksamhet på den nedre våningen och på den övre skapades ett Nils Ferlinmuseum som invigdes i mars 2005. Galleriet på den nedre våningen används också för olika musikevenemang.

Etapp 2 av Ferlinmuseet invigdes den 3:e maj 2008 där skaldes liv i de legendariska Klarakvarter samt hans sista år i Roslagen visas. Jag rekommenderar verkligen museet ett besök.

Tommy Andersson
Källa: En bok om Filipstad.
Janne Samuelsson