Välkommen till Filipstads Gille

 

 

Filipstads Gille är en politisk och religiöst neutral sammanslutning vars uppgift är att sprida kännedom om Filipstads historia och väcka intresse

för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken. Alla intresserade hälsas välkomna

som medlemmar i Filipstads Gille. Använd länken till Gillets kontaktperson, som finns längre ned på sidan, för ytterligare kontakt.

 

 

 

 

Just nu finns 799 bilder i sidans bildgalleri men varför inte klicka på bildspel och låta din dator slumpmässigt välja bilder och se ett collage av

både nya men framförallt gamla filipstadsbilder. Galleriet uppdateras fortlöpande och redovisas under Nytt i menyraden. Filipstads Gille har även

utgivit 6 CD och DVD-skivor med gamla filipstadsbilder. Några av dessa kan beställas genom att gå in på Försäljning i menyraden eller köpas

hos Håkanssons Herrekipering i Filipstad. Gillets årliga tidskrift "Vår Stad" kan också beställas där.

Frågor rörande material eller Gillets verksamhet, använd gärna Gästboken eller Gillets kontaktperson.
Det går även att skicka vanlig post till Filipstads Gille, Spångbergsvägen 19 B, 682 31 Filipstad.